Polityka prywatności Sklepu zaproszenia.com.pl

Szanowny Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Dlatego poniżej opisujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH "Administrator"

Kartalia, Jolant Karwowska, NIP 5211154228, Regon 010778424 przedsiębiorca prowadzący działalność wydawniczą, który jest właścielem tego sklepu

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz zarejestrować się oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych „Usługi”.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień

  Podstawa przetwarzania:

  • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Nasz prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na:
        - przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
        - badaniu satysfakcji klientów

     Podanie danych:

     • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

     Skutek niepodania danych:

     W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

     • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
     • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
     • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

      Możliwość cofnięcia zgody:

      • w każdej chwili

      Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

      ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SKLEPIE

      Część Twoich danych, takich jak:

      • imię
      • nazwisko
      • miejscowość
      • data

       będzie widoczna dla innych użytkowników Sklepu.

       OKRES PRZETWARZANIA

       Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

       • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
       • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony
       • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
       • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

        - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

        BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

        Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

        TWOJE UPRAWNIENIA

        Przysługuje Ci prawo żądania:

        • dostępu do Twoich danych osobowych
        • ich sprostowania
        • usunięcia
        • ograniczenia przetwarzania
        • przeniesienia danych do innego administratora

         A także prawo:

         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

          

         • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora,
         • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

          Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

          Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.