Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.kartalia.pl 
oraz zasady dotyczące zarządzania danymi klienta, zakres odpowiedzialności, warunki reklamacji oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

2. Właścicielem i administratorem (zwanym dalej „Wydawcą”, "stroną internetową", "sklepem internetowym") jest firma Kartalia.
Siedziba:
Kartalia, Jolanta Karwowska
ul. Świętokrzyska 30 lok.63
00-116 Warszawa
NIP 5211154228, Regon 010778424

3. Niniejszy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Wydawcą a Klientem/Kupującym korzystającym z Serwisu.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację przez Klienta niniejszego regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

  Szczegółowe informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych, możesz przeczytać w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

 2. Wykorzystanie plików cookie zapoznaj się z Polityką plików cookies, w zakladce Polityka-cookies

   

   

3. Zamówienia na stronie internetowej mogą składać wyłącznie Klienci, którzy dokonali rejestracji oraz zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, akceptując go.


4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.kartalia.pl
Składając zamówienie, klient akceptuje regulamin w całości.
 


5. Aby utworzyć indywidualne konto klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny.§3 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Zawarcie umowy (złożenie zamówienia) następuje w chwili dostarczenia przez Klienta wszystkich plików oraz danych niezbędnych do realizacji umowy.
Zamówienia na stronie internetowej mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji zamówienia powinien być zgodny z informacją podaną na stronie internetowej. W szczególnych przypadkach okres ten może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.
   1. Dopuszczalna tolerancja braku zgodności wymiarów zamawianego towaru z otrzymanym produktem wynosi 3 mm.

    5. Wydawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przez Klienta. W takim przypadku termin realizacji zamówienia jest liczony od początku-od momentu dostarczenia przez Klienta plików do druku w prawidłowej formie.

   2. Zamawiając PROJEKT INDYWIDUALNY Klient otrzymuje projekt graficzny przedstawiający wizualizację zaproszeń, które otrzyma w formie papierowej. Cena projektu obejmuje prace projektowe wykonane przez Kartalia, Jolanta Karwowska , przy tworzeniu wspomnianych wizualizacji. Klient w cenie projektu indywidualnego otrzymuje wyłącznie gotowy skompletowany produkt (dot. wszystkich opcji), pliki źródłowe w wersji elektronicznej nie są przedmiotem sprzedaży

   3. Pliki źródłowe są własnością Sprzedającego i nie podlegają sprzedaży oraz nie są udostępniane Klientowi do wykorzystania do własnych potrzeb.

   4. Projekty papeterii wykonywane są po złożeniu zamówienia (dokonaniu opłat, przesłaniu pełnych danych i formularza). 


9. Wysyłka zamówienia jest realizowana przez:

a) Wydawcę na terenie Warszawy, na zasadach i cenach opisanych w Serwisie
b) osoby trzecie (zwane dalej Dostawcami), w sposób określony przez Klienta podczas składania zamówienia, na zasadach i w cenach opisanych na stronie internetowej.
Terminy dostarczenia przesyłek podane na stronie internetowej są terminami wyłącznie orientacyjnymi.

10. Zrealizowane zamówienia są dostarczane pod adres podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.

11,W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o umieszczenie informacji o tym fakcie oraz danych pod­miotu w uwagach do zamówienia. Jeżeli przedmiotowa adnotacja nie znajdzie się w uwagach do zamówienia, wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu możliwe będzie tylko pod warunkiem dostarczenia paragonu do siedziby Wydawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego wystawienia.


§4 MATERIAŁY DO DRUKU

1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy plików dostarczonych do druku, w tym również za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Klient oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku.
 1. Zlecenia są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do Wydawcy. Wydawca nie odpowiada za złą jakość wydruków wynikającą z parametrów otrzymanych plików. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanych plików, stopnia kompresji, niewłaściwie użytych profilów kolorów lub nie­sprecyzowanych uwagach do zamówienia nie podlegają reklamacji.

  3. Ze względu na różnorodność monitorów (ekranów) jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów - wydruki mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Klient widzi na swoim monitorze (ekranie). Różno­rodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących jest również przyczyną różnic kolorystycz­nych między wydrukami, odbitkami zdjęć, jak i wydrukami zdjęć z domowej drukarki. W związku z tym Wydawca nie odpowiada ze efekty złego wykalibrowania oraz niewła­ściwie wybranego profilu kolorów w monitorze klienta. 

 2. Wszystkie treści do PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH przesłane przez klienta powinny być dokładnie sprawdzone. Dodatkowe poprawki wynikające z błędów w przesłanym tekście będą dodatkowo płatne.

 3. Kolory poszczególnych elementów przedstawionych na zdjęciach i projektach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw.

 4. Kolorystyka papeterii drukowanej w większych odstępach czasu ( np. zaproszenia i dodatki lub wydruk próbny i właściwy) tj. po kilku tygodniach/miesiącach, mogą się nieznacznie różnić ze względu na czynniki, na które Sprzedający nie ma wpływu. np. zmiana tuszy lub ustawień w maszynach drukujących, zmiana składu papieru przez producenta, itp.

 5. Kartalia, Jolanta Karwowska zastrzega, że w przypadku dużego odstępu między zamówieniami zaproszeń i dodatków, odcienie wstążek użytych do zaproszeń i dodatków mogą się nieznacznie różnić. Kolory wstążek używanych do papeterii ślubnej zamawianych od jednego producenta mogą mieć różny odcień w zależności od numeru partii na co Sprzedający nie ma wpływu.


  §5 FORMY PŁATNOŚCI


1. Klient podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru formy płatności:
- płatność przelewem
- płatności PayPal

2. Płatność przelewem (wartość zamówienia: koszt towaru + koszty wysyłki) należy dokonać na rachunek firmowy wskazany po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu należności na naszym koncie. W szczególnych przypadkach, jeśli nie będziemy mogli zrealizować zamówienia (brak dostępności), pełna kwota zostanie zwrócona na konto wskazane przez klienta w najkrótszym możliwym czasie.


3. Płatności PayPal - Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu PayPal bezpośrednim przelewem ze swojego banku lub kartą płatniczą.


§6 DOSTAWA

1. Koszty dostawy ponosi klient (chyba że oferta mówi inaczej).
Koszt wysyłki podany jest przy każdym produkcie w zależności od wybranej formy płatności.

2. Wysyłki dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej/Poczty Polskiej na terenie całego kraju oraz za granicę.

3. Wszystkie paczki jakie wysyłamy są starannie pakowane, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo towaru podczas transportu.

4. Przed odbiorem paczki należy zwrócić uwagę, czy nie nosi ona śladów wskazujących na jej uszkodzenie lub otwarcie. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku mechanicznego uszkodzenia towaru lub niezgodności z zamówieniem, należy poprosić kuriera o spisanie protokołu szkody, który będzie podstawą do ewentualnych reklamacji. Tylko z takim protokołem podpisanym przez kuriera będą uwzględniane reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru.

5. Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są standardowo ubezpieczone, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo przesyłki.

§7 ODBIÓR OSOBISTY

1. Odbiór osobisty w Salonie Kartalia:
ul. Wiśniowa 1A, 05-500 Stara Iwiczna

2. W przypadku odbioru towaru w naszym punkcie klient musi przedstawić wydrukowane zamówienie. Przy płatności przelewem (przedpłata) jest to warunek konieczny do wydania towaru. W przypadku braku wydruku zamówienia, towar może być wydany na podstawie danych w dokumencie tożsamości, o ile będą zgadzały się z danymi w zamówieniu.

3. Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i umówienie się
z pracownikiem www.kartalia.pl na termin odbioru.
Klient podpisując odbiór towaru, potwierdza jego zgodność z zamówieniem.


§8 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYDAWCY
1. Zakupione produkty objęte są rękojmią.

2. Rękojmia zleceniobiorcy:
a) Podstawą do reklamacji z winy Wydawcy mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy przedmiotem zlecenia opisanego w formu­larzu, a zawartością przesyłki.
b) Zgłoszenie reklamacyjne zawierające dokładny opis powodu zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektro­nicznej (adres: reklamacje@kartalia.pl) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki. Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt przesyłką poleconą wraz z dowodem sprzeda­ży na adres nadawcy. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z wysyłką produktu zostaną zwrócone.

3. Rękojmia przewoźnika:
a) Jeżeli zachodzi obawa odnośnie stanu zawartości przesyłki lub opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy w miejscu odbioru sporządzić razem z doręczycielem protokół szkody. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
b) Zgłoszenie reklamacyjne prosimy przesłać pocztą elektroniczną
(adres: reklamacje@kartalia.pl) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki. Towar wraz z protokołem, uszkodzonym opako­waniem oraz dowodem sprzedaży należy odesłać do nadawcy na własny koszt przesyłką poleconą.


§9 REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące błędów w tekście zaproszeń/dodatków mogą zostać uwzględnione jedynie w przypadku gdy wydrukowana wersja różni się od zaakceptowanego przez Klienta projektu. Jeżeli na papierowej wersji pojawi się błąd (w datach, słowach, literowy lub merytoryczny), którego nie było w ostatecznej , zaakceptowanej przez klienta mailowo wersji projektu wówczas stanowi to podstawę do reklamacji zaproszeń/dodatków, w innych przypadkach reklamacja nie będzie uwzględniona.

 2. Jeżeli w przesłanych produktach są wady techniczne czy też uszkodzenia powstałe podczas dostawy, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować nas o tym mailowo, a następnie odesłać (w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki), pod wskazany adres (na swój koszt), odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji. Zwracamy uwagę, że warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody
  w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.

 3. Reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z odesłanymi produktami.

 4. Różnice kolorystyczne pomiędzy projektem (oglądanym na monitorze) a gotowym wydrukiem, jakie mogą wystąpić, wynikają z przyczyn technicznych (różnice między odwzorowaniem RGB a drukiem CMYK, indywidualne ustawienia monitorów) i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

 5. Poszczególne ręcznie wykonywane zaproszenia i dodatki mogą się od siebie nieznacznie różnić i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

 6. Kartalia, Jolanta Karwowska zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wykonane elementy były na możliwie najwyższym poziomie.


§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Korzystanie z serwisu niezgodnie z regulaminem może skutkować wypowiedzeniem umowy przez Wydawcę.
2. Ze względu na fakt, iż realizacja zlecenia rozpoczyna się bezzwłocznie w momencie jego przyjęcia, oraz jest ono świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Klientowi po dokonaniu płatności nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania o tym klien­tów.
3. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Kartalia, Jolanta Karwowska zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie.
Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.
5. Podejmując współpracę, Klient akceptuje regulamin w całości.
6. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kartalia, Jolanta Karwowska nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.
7. Kartalia, Jolanta Karwowska zastrzega sobie prawo do publikacji w internecie materiałów reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych WSZYSTKICH SWOICH REALIZACJI.
oraz opatrzenia logo wszystkich projektów swojego autorstwa.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego
ZAWARTOŚĆ STRONY - TREŚĆ, WZORY PROJEKTOWE ORAZ KONCEPCJE AUTORSKIE SĄ ZAPROJEKTOWANE PRZEZ Kartalia Jolanta Karwowska
I SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELACH KOMERCYJNYCH JEDYNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA.
WSZELKIE PRÓBY KOPIOWANIA I ODSPRZEDAŻY WZORÓW, PROJEKTÓW, ZDJĘĆ I POMYSŁÓW SĄ ZABRONIONE.


*Kartalia, Jolanta Karwowska ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PUBLIKACJI W INTERNECIE WSZYSTKICH SWOICH REALIZACJI.